Лична Охрана - сигурност :: комфорт :: дискретност


Предложения за работа


Във връзка с разширяването на дейността си, Фирма „Лична Охрана” ЕООД, търси да наеме сътрудници за почасова работа, на граждански трудов договор. Изискванията към кандидатите са:

  • Лицата да не са осъждани
  • Да притежават свидетелство за управление на МПС
  • Навършени 18 години и диплома за завършено средно образование
  • Добро физическо и здравословно състояние

Кандидатите преминават курс на обучение за лична охрана организиран от Фирма „Лична Охрана” ЕООД.


Английски език, свидетелство за управление на МПС категория C и разрешително за ползване на огнестрелно оръжие са голямо предимство!


За одобрените кандидати се осигуряват работа на терен, сигурно заплащане, безплатно обучение и тренировки.

Фирма „Лична Охрана” ЕООД притежава лиценз за охранителна дейност и предлага решения по всички проблеми на сигурността, работа в динамична среда, граждански трудов договор, добро заплащане, осигуряване на храна и обезпечаване на разходите за превоз из страната.