Лична Охрана - сигурност :: комфорт :: дискретност

Кои сме ние

Ние сме млади и енергични хора, които приемат професията си не просто като средство за изкарване на пари, а като призвание. Наясно сме, че правилните реакции в опасна ситуация, зависят не толкова от броя на гардовете, колкото от професионализма и личните им качества. Затова се стремим да отделяме достатъчно време за тренировки и стрелба. Работим по специална методика за повишаване скоростта на реакциите и разширяване обхвата на периферното зрение. През годините сме натрупали теоретични и практически умения за осигуряване на безопасни коридори за придвижване. Знаем също, че психологическата съвместимост между нас и човека, когото пазим, е важна, но не дотам, че да си позволяваме да скъсяваме дистанцията. Всичко, към което се стремим, е постигане на професионализъм, който да предложим в услуга на клиентите си.

Вижте ни във фейсбук
Вижте повече във фейсбук


По време на работа

на работа 1 на работа 2 на работа 3 на работа 4 на работа 5 на работа 6 на работа 7 на работа 8 на работа 9 на работа 10 на работа 11 на работа 12 на работа 13 на работа 14 на работа 15 на работа 16 на работа 17 на работа 18 на работа 19

По време на тренировка

training demonstration 1 training demonstration 2 на тренировка 1 на тренировка 2 на тренировка 3 на тренировка 4 на тренировка 5 на тренировка 6 на тренировка 7 на тренировка 8 на тренировка 9 на тренировка 10 на тренировка 11 на тренировка 12 на тренировка 13 на тренировка 14 на тренировка 15 на тренировка 16 на тренировка 17 на тренировка 18 на тренировка 19 на тренировка 20